top of page

 ART-EDUCACIÓ 

La Voz Ahogada dissenyem projectes per arribar al món educatiu la memòria històrica i la seva aplicabilitat als fets actuals socials des d'un enfoc on trobar punts en comú per la convivència veïnal. Treballem participativament amb l'alumnat, el teixit veïnal i d'altres testimonis per a la recuperació de la memòria dels barris,  per donar visibilitat al paper que van tenir les dones en el seu desenvolupament, i mostrar les xarxes de solidaritat i lluita per la justícia i els valors democràtics i socials.

Hem treballat, entre d'altres, amb l'IES 9Barris, IES Maria Espinalt, IES 4Cantons, CFA Rius i Taulets, IES Trinitat Nova

Altres projectes

MEMÒRIA, DONES I EDUCACIÓ: LES LLUITES VEÏNALS I CONSTRUCCIÓ DELS BARRIS DE BARCELONA ALS ANYS 60-70

Projecte que es va iniciar al 2021 i va per la III Edició. Projecte didàctic i participatiu dirigit al món educatiu per treballar la memòria històrica dels barris i, en especial, el paper de les dones a través del recull d'informació de les seves testimonis i produir una eina que doni visibilitat mitjançant les arts escèniques per difondre-ho a la societat. Alhora es tracta el fet migratori com un eix comú entre els anys 60-70 i les actuals onades migratòries.

image.png
image.png
image.png

CFA. ON ELS CAMINS S’AJUNTEN

Projecte d’arts escèniques que tracta sobre el sistema educatiu, les noves oportunitats, l'adolescència, les migracions, la identitat individual i la col·lectiva i aborda la diversitat cultural des d’una perspectiva intercultural. Es desenvolupa dins el marc d’un CFA que compta amb un alumnat travessat per una multiplicitat de capes identitàries. L’objectiu és treballar aquest ampli ventall de situacions d’opressió/exclusió social el projecte planteja construir un diàleg entre el territori i la comunitat CFA

image.png
image.png
bottom of page